Duurzaamheid

Ecologische en economische duurzaamheid zijn zeer belangrijk voor NITTEL. Onze focus is ligt niet alleen op een verantwoordelijke beheersing van het milieu, maar ook op het behoud en efficiënt gebruik van economische middelen.

NITTEL liners beschermen de binnenzijde van ladingdragers als emmers en dekselvaten tegen vervuiling waardoor deze containers meermalig inzetbaar zijn. De verlengde levensduur van deze ladingdragers heeft een positief effect op vermindering van industrieel afval. Met NITTEL liners is het mogelijk om de inhoud volledig en efficiënt te legen zodat de vulinhoud optimaal gebruikt kan worden en er geen restproduct overblijft.

NITTEL liners verminderen industrieel afval aanzienlijk.

NITTEL streeft continu naar optimalisatie als het gaat om het gebruik van grondstoffen in het productieproces. Door de ontwikkelingen bij onze toeleveranciers nauwlettend te volgen is het mogelijk om, met behoud van fysieke en barrière eigenschappen, de dikte van de liner te verminderen.

In de productie hebben we de doelstelling om afvalstromen te reduceren en schonere productie methodes te implementeren. Wanneer het technisch mogelijk is, wordt restafval uit het productie proces verzameld en gerecycled.

Nieuwe technieken maken het mogelijk om de warmte die tijdens het productieproces wordt gegenereerd in te zetten voor andere doeleinden. Met deze systemen besparen 51.000M3 aardgas en reduceren de uitstoot van CO2 met 100.000 KG per jaar. Voor onze overige verwarmingsbehoefte in de fabriek worden houtpellets ingezet.

Met het oog op sociale duurzaamheid streven wij naar een positieve en comfortabele werkomgeving. De kantoren zijn modern ingericht. In de productie zorgt een geautomatiseerd luchtventilatie- en filtratie systeem voor een goede luchtkwaliteit die bijdraagt aan een ideaal binnenklimaat en optimale arbeidsomstandigheden.

U kunt onze duurzaamheidsverklaring hier downloaden.